HOME > 事業内容 > 実績リスト > 調査コンサルティング > パラグアイ国貧困農村地域地下飲料水開発計画予備調査(地下水開発計画/環境社会配慮)

実績: パラグアイ国貧困農村地域地下飲料水開発計画予備調査(地下水開発計画/環境社会配慮)

国名: パラグアイ

期間: 2007年8月~2007年10月

NEXT >
< BEFORE